ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠ. ΑΝΑΓΚΕΣ