Η πρώτη τάξη λειτουργεί με ενιαίο πρόγραμμα και τρία μαθήματα επιλογής