Επικοινωνία

Τα στοιχεία του σχολείου:

Ονομασία Σχολείου:  ΕΠΑ.Λ Καρύστου

Δ/ντης : Ψάλτης Κωνσταντίνος

Email Σχολείου: [email protected]

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : (+30) 22240 23240

Διεύθυνση : Τέρμα Αιόλου Κάρυστος Εύβοια Τ.Κ 34001